Kenniscontinuïteit of kennislek?

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen een nieuwe kijk op duurzaam werkgeverschap en op flexibel binden van kennis en kunde. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat jaarlijks met pensioen gaat de komende jaren toe. Allemaal mensen die veertig jaar lang gewerkt en geleerd hebben. Door het vertrek van deze mensen is er sprake van een kennislek. Onze kennislekcalculator geeft u een indicatie hoe groot de desinvestering door de vergrijzing in uw organsiatie is.

Wat verdwijnt er jaarlijks aan expertise door uw poort?

Bereken hieronder de jaarlijkse desinvestering aan kennis door de vergrijzing binnen uw organisatie. Hieronder ziet u een paar input velden om het kennislek te berekenen.

Aantal FTE's
Het eerste veld betreft het aantal FTE’s in uw organisatie. U kunt ook het aantal FTE’s van een bepaalde afdeling invoeren, of bijvoorbeeld de complete Nederlandse beroepsbevolking. De uitkomst zo meteen geeft een indicatie van het kennislek voor de eenheid die u op die manier gekozen hebt.

 

Opleidingstijd
Het veld opleidingstijd per jaar in procenten geeft aan hoeveel tijd uw medewerkers gemiddeld aan opleiding besteden als percentage van hun werktijd. Default is 5% ingevuld, dit is in veel sectoren een streven, dat overigens niet altijd gehaald wordt. Een mens leert vaak veel meer door doen in het werk dan alleen maar in formele opledingssituatie.

Werkervaring
Het ontwikkelen en opbouwen van kennis door werk is daarom ook een belangrijke factor in de berekening. Wij hebben daar default 8% van de werktijd voor staan, dat zou betekenen dat we twee dagen per maand toerekenen aan het opbouwen van de bagage die mensen in hun werkleven verzamelen. U kunt daar ook uw eigen schatting van maken en invullen.

 

Pensioenjaren
Het aantal dienstjaren voor pensioen is het aantal jaren dat een medewerker bij u of elders gewerkt heeft voordat hij of zij met pensioen gaat.

Leeftijdsgebonden vertrekkers
Leeftijdsgebonden vertrekkers, dat is het percentage mensen dat jaarlijks met (pre)pensioen gaat. Bij een statische demografie zou dat 2,5% zijn, uitgaande van 40 dienstjaren voor pensioen. Met het vergrijzen van de baby boom generatie gaan wij de komende jaren uit van tenmisnte 3%.

Gemiddelde loonkosten
De gemiddelde loonkosten per FTE zijn de kosten die de gemiddelde FTE u kost, inclusief werkgeverslasten, opleiding etc.

Becijfer het kennislek